Peter Westerduin, IC Verpleegkundige, Ventilation Practitioner Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes

Ik wil me via dit stukje graag even voorstellen.

Ik ben Peter Westerduin, 57 jaar en woon in Vlissingen maar werk in Goes op de Intensive Care van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis. In 1987 ben ik met de IC opleiding begonnen en in al die jaren is er nogal wat veranderd in het werk op de IC afdeling. Veel behandelingen werden mogelijk door nieuwe of betere apparatuur, en meer cijfertjes gaven aan hoe bepaalde functies van de patiënt werkten. Hierdoor konden we als verpleegkundigen en intensivisten het beleid aan passen waardoor er meer en meer behandeling van de patiënt mogelijk was. Gelukkig was er ook tijd voor de patiënt en naasten zodat naast het technische gebeuren ook de menselijke kant in de gaten gehouden kon worden. Daarom heb ik me aangesloten bij de FCIC, omdat ik die impact van een IC opname voor patiënt en naasten een plaats wil geven in de hele behandeling.

Naast m’n IC opleiding heb ik de Ventilation Practitioner opleiding gedaan, dus een aandachtsgebied met vele waarden en curven. Maar ook de groep patiënten waar er duidelijke informatie gegeven moet worden aan patiënt en naasten. Gelukkig is er over het algemeen daar ook tijd voor. Met de leerlingen waar ik mee werk kijk ik dan altijd eerst naar de patiënt, daarna pas naar de cijfertjes. Dat vind ik belangrijk. De inzichten die er meer en meer komen dat de IC opname niet alleen voor de patiënt een grote invloed heeft maar voor de naasten een andere grote invloed, daar wil ik aan meewerken om dit bij de dagelijkse werkzaamheden op de IC tot de aandachtspunten te laten komen. Op de afdeling breng ik dit onder de aandacht door op scholingsdagen een presentatie te geven. Graag zouden we dit onderwerp ook bij de IC opleidingen onderbrengen en hiervoor zijn de eerste stappen gezet.

We kunnen met z’n allen nog heel veel verbeteren en als FCIC willen wij een verbindende rol hierin spelen. Dit komt vanuit ons hart, we zijn allemaal vrijwilligers met verschillende achtergronden (professionals en ervaringsdeskundigen), maar wel met hetzelfde doel. Dat vind ik het mooie van onze groep, de bevlogenheid om voor alle patiënten en naasten die met de IC te maken krijgen of dit al hebben meegemaakt, samen met alle professionals in binnen- en buitenland, tot betere zorg te komen.