Dr. Peter.E.Spronk Internist, Intensivist Gelre Ziekenhuizen Amersfoort

Peter Spronk (1964) promoveerde in Groningen in 1995, werd vervolgens opgeleid tot internist in het toenmalige Elisabeth of Groote Gasthuis in Haarlem en het VU Medisch Centrum, om vervolgens tot intensivist te worden opgeleid in het OLVG te Amsterdam.

Hij is altijd nieuwsgierig geweest naar achterliggende vragen van hetgeen er om hem heen gebeurt. Al vanaf zijn studententijd heeft hij zich actief bemoeit met het doen van onderzoek en is ook sinds zijn komst naar Apeldoorn begin 2002 altijd actief gebleven met onderzoek doen. Hij zag al snel dat intensive care weliswaar betekent dat vitale functies zo snel mogelijk dienen te worden behandeld, maar dat de echte doelen ná de intensive care periode liggen. Wat betekent een IC opname eigenlijk voor een patient? Hoe ziet de kwaliteit van leven er ná de IC uit? En hoe was de kwaliteit van leven eigenlijk vóórdat de patient ernstig ziek werd. Was het wel verstandig om de patient op de IC op te nemen en bloot te stellen aan zeer intensieve behandelmethodes? Maar hoe stellen we vast wie het haalt met een goede kwaliteit van leven ná de IC fase, en wie na een langdurig behandelproces helaas komt te overlijden?

Al dergelijk vragen zijn moeilijk te beantwoorden, maar door op een gestructureerde manier onderzoek te doen bij IC patienten en hun familieleden is er veel inzicht verkregen in de impact van wat “wij op de IC” allemaal doen. Dr José Hofhuis, oud IC verpleegkundige en nu zorgonderzoeker op de IC in Apeldoorn is zijn rechter hand in alle onderzoeksprojecten op dit gebied. José promoveerde in 2008 en zette haar onderzoeksprojecten voort op zoek naar antwoorden op de gestelde vragen. Zo is er in Apeldoorn ook onderzoek gedaan naar rouwverwerking bij familieleden van overleden patiënten, verbetering van een patient en familietevredenheids vragenlijst, en kwaliteit van het stervensproces. De post-IC polikliniek in Apeldoorn is een van de eerste in het land en er zijn veel ziekenhuizen komen kijken hoe een dergelijke post-IC poli zou moeten worden opgezet. Spronk begeleidt meerdere onderzoekers als co-promotor bij hun promotie-onderzoek, zo ook Rik Gerritsen, die ook deel uitmaakt van het expert panel van FCIC.

Samenwerken is cruciaal om sneller tot een adequaat antwoord op allerlei vragen te komen. Wat Spronk altijd noemt “harken in de eigen achtertuin” is niet meer van deze tijd; samen komen we sneller tot relevante antwoorden op de vele vragen die wij en de patienten stellen, en het is ook gewoon leuk om ervaringen en energie uit het onderzoek met elkaar te delen. Er is vanuit Apeldoorn dan ook samenwerking met een groot aantal Intensive Care afdelingen in Nederland, maar ook in allerlei andere Europese landen, de USA, Canada tot aan Nieuw Zeeland toe. Dat delen van informatie houdt hem en zijn colleag’s scherp en geënthousiasmeerd over hetgeen ons bezig houdt.