Miranda Luijken

Miranda Luijken, ervaringsdeskundige, vrouw van ex-ic-patiënt  

Begin 2013 ben ik als vrouw van....de IC binnengekomen. Een verblijf van 6 weken intensive care en een intensief vervolgtraject van jaren heeft me gemaakt tot wat ik ben geworden. Ervaringsdeskundige. Een heel lang traject met een zoektocht naar vele vormen van nazorg.

Tijdens de Open Space-dag van de FCIC in april 2016 realiseerde ik me dat "ons" nazorg-traject er eentje is geweest welke ik velen zou toewensen. Voor mij een reden om me als naaste bij de werkgroep als ervaringsdeskundige aan te sluiten. Ik hoop vanuit mijn invalshoek een bijdrage te kunnen leveren aan de positieve ontwikkelingen van de IC-nazorg. 

Miranda Luijken