Drs. Marianne Brackel, Ervaringsdeskundige, Arts, Kerngroeplid FCIC

In 2008 ben ik op de intensive care behandeld in verband met levensbedreigende longbloedingen ten gevolge van vasculitis. Hierna volgde een moeizaam herstel waarover ik in Medisch Contact in mijn column “Slikken maar” heb geschreven. Pas in 2013 hoorde ik voor het eerst over het Post-Intensive Care Syndroom (PICS), de fysieke, cognitieve en psychische gezondheidsproblemen na een ic-opname, met een verminderde kwaliteit van leven tot gevolg. Voor de post-ic-problematiek is er in ons land nog nauwelijks nazorg en er is nog maar weinig kennis over bij de verschillende medische beroepsgroepen. 

Als voormalig jeugdarts vind ik het boeiend om de zorg voor de ic-overlever te bekijken vanuit de optiek van sociaal geneeskundige door de bril van een ex-ic-patiënte. Met die achtergrond lobby ik, als kernteam-lid van FCIC, voor erkenning van deze grote vergeten patiëntengroep, voor goede ic-nazorg voor álle ic-patiënten en voor lotgenotencontact.

Ik ben getrouwd en heb drie volwassen kinderen en een kleindochter.

 

Post IC Syndroom wordt niet herkend  Lees Meer 

Ook schreef zij het artikel: Nazorg Intensive Care moet uit de kinderschoenen Nazorg_intensive_care_moet_uit_de_kindersc

http://www.opeenicliggen.nl/wp-content/uploads/Interview-met-Marianne.pdf

Interview Marianne Brackel April 2015 Kritiek 

Arts uit Eindhoven doodziek van de intensive care Eindhovens Dagblad 13 oktober 2015

Marianne Brackel