Idelette Nutma, Coach Ervaringsdeskundig, Eigenaar van: Sepsis en Daarna en Kerngroeplid FCIC Den Haag

Mijn naam is Idelette Nutma

In 2007 belandde ik a.g.v. een septische shock op de Intensive Care. Mijn toestand was kritiek maar ik overleefde. Op de IC voelde ik mij in goede handen en dat gevoel, met grote dank aan de professionals, zal ik altijd bij me dragen. Bij het herstel miste ik echter informatie, handreikingen en steun, ook m.b.t. het ziektebeeld sepsis en wat ik daarna kon verwachten. Ook mijn naasten hadden het zwaar. Als verpleegkundige en ex-patiënt schreef ik daarom het boek Septische shock. Mijn drijfveer? Uit de inleiding citeer ik:

‘’Mijn verpleegkundigenhart gaat er sneller van kloppen als ik bedenk dat we (ex)patiënten en hun naasten een zoveel betere start en kwaliteit van herstel kunnen geven, zowel uit fysiek, als psychosociaal en geestelijk oogpunt”.

sepsis.jpg

Mede daarom startte ik www.sepsis-en-daarna.nl, voor ervaringsdeskundige voorlichting en begeleiding. Ik begeleid en adviseer ex-patiënten en hun naasten, en geef lessen en lezingen o.a. aan IC-professionals. Ik ben een warm pleitbezorger van nazorg met als startpunt: ‘’Nazorg begint op de Intensive Care” (uit mijn interview met vakblad Kritiek, oktober 2012). Daar wordt al de basis gelegd voor meer houvast en minder verlies van kwaliteit van leven.

Rond diezelfde tijd kwam ik in aanraking met een aantal professionals die nu actief zijn binnen FCIC en zich daarvóór al bezig hielden met familiebegeleiding op de Intensive Care. Hun betrokkenheid bij de impact van kritiek ziek zijn, trof mij. Ik zag in hen mijn bondgenoten. Blij was ik dan ook dat ik gevraagd werd mij bij hen aan te sluiten. In dat kader mocht ik ook meewerken aan diverse patiënteninformatie-gidsen.

In diezelfde periode werd ik, tezamen met Rob Bruntink en Joop Stolzenbach (ook ex-IC_patiënt) gevraagd om mee te werken aan de uitzending van het TV-programma Kruispunt (maart 2012), getiteld Uit de tijd gevallen, over de impact van een IC-opname. De uitzending maakte enorm veel reacties los en werd het jaar daarop herhaald. In de tussentijd troffen Rob Bruntink en ondergetekende de voorbereidingen voor de website www.opeenicliggen.nl, die we mede dankzij de contacten met de professionals van FCIC en, niet in het minst dankzij de startfinanciering door het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de HAN, per 1 mei 2013 de lucht in hielpen. Het was een lang gekoesterde wens die in vervulling ging, nl. dat er een informatie- nieuws- en uitwisselingsplatform zou komen voor en door ex-IC-patiënten en hun naasten. Ook het beter in beeld brengen van de gevolgen van een IC-opname en het stimuleren van nazorg-initiatieven in het land kregen met de website een impuls.

icliggen.jpg

Recentelijk, in februari 2015, zag de Balanstraining het licht, een initiatief van Hanneke Oonk en ondergetekende om ook voor de langere termijn aan ex-IC-patiënten handvatten te bieden.

Zie Folder_Balanstraining_2015.pdf

Van harte hoop ik dat we met de Stichting FCIC de ontluikende aandacht voor de effecten van een IC-opname kunnen omzetten in professionele passie en praktijk, in de breedste zin.

Als we daar als ervaringsdeskundigen en professionals samen in mogen optrekken, is dat mij dierbaar. Ten diepste omdat het gaat om de kostbaarheid van elk kwetsbaar mens.

Idelette Nutma en Rob Bruntink over de oprichting van wwwopeenicliggen.nl Lees Meer