Drs. Hans Evers, specialist existentiële oriëntatie / geestelijk verzorger

Er overkomt je voortdurend van alles - als patiënt of als professional - en daartoe verhoud jij je, meestal onbewust en soms bewust. Dit is een voortdurend proces van oriëntatie met als doel jezelf te worden en uitvinden wat een mens waardig is. Het is een innerlijk proces dat zich voltrekt in verbondenheid met anderen.

In mijn beleving is het ‘tijd kopen’ op de IC altijd ruimte scheppen voor dit proces en aandacht hebben voor de overtuiging die tot stand komt. Deze zorgvuldigheid zal de betrokkenen steunen en misschien zelfs troosten, ook als de opname achteraf niet gerechtvaardigd wordt door verbetering of genezing.

De begeleiding van het innerlijk proces is mijn corebusiness als geestelijk verzorger in het LUMC en vooral op de Intensive Care afdelingen. Ik werk bovendien aan de profilering van mijn eigen vak als methodische en professionele inzet. Mijn aandacht gaat ook uit naar de maatschappelijke en specifieke institutionele bedding.  Mijn hoofddoel is de aandacht en de zorg in het publieke domein voor wat een mens moed geeft om te leven.

Ik bied dagelijks professionele ondersteuning bij het bewust spreken en handelen vanuit de eigen ervaring van het leven. Het doel is het signaleren, het formuleren en het communiceren van wat zich als persoonlijke of gemeenschappelijke kern aandient.

Aan individuele cliënten (patiënten en familie) bied ik de begeleiding van het oriëntatieproces bij onomkeerbare veranderingen en ingrijpende gebeurtenissen. Dit omvat ook de systematische begeleiding van medische keuzes wanneer die vooral ook levenskeuzen zijn.

Aan teams, afdelingen en instellingen in de zorg, bied ik moreel beraad, zorgvisieoverleg en ‘Zorg voor Zorgenden’ aan. De doelen zijn steeds een gedeelde overtuiging en instelling. De bijeenkomsten kenmerken zich door sterke interactie, brede deelname, samenwerking en stimulerende sfeer.

Daarnaast heb ik onderwijsmodulen beschikbaar voor het signaleren, formuleren en communiceren van existentiële en morele thema's in de zorg. De lessen kenmerken zich door interactie en een empirische onderbouwing.