Hanneke Oonk, Coach/ Counsellor,IC Verpleegkundige en Kerngroeplid FCIC Huizen

Graag wil ik mij voorstellen.

Mijn naam is Hanneke Oonk, ik ben sinds eind 2013 betrokken bij de kerngroep van de Stichting FCIC. Mijn achtergrond is IC verpleegkundige. Dit heb ik vele jaren gedaan. Naast mijn werk als IC verpleegkundige ben ik initiatiefnemer geweest om een nazorg polikliniek op te zetten in Tergooi in Hilversum. Tijdens mijn werkzaamheden op de nazorg poli bezochten vele ex-IC-patiënten en hun naasten de nazorg polikliniek. De lange termijn consequenties van de kritieke ziekte en opname op de intensive care kwamen tijdens de gesprekken veelvuldig aan de orde. Klachten als haaruitval, huidproblemen en conditionele vermindering werden veelvuldig genoemd. Deze waren over het algemeen van voorbijgaande aard. De klachten die veelal bleven of zich later ontwikkelden waren o.a.; vermoeidheid, concentratiestoornissen, depressie en PTSS. Deze klachten leiden dan weer tot problemen op het gebied van arbeidshervatting, sociale problematieken en moeilijkheden met het oppakken van het leven na de IC periode.

Het persoonlijk leed welke ervaren wordt na een kritieke ziekte, motiveerde mij om daarin een bijdrage te leveren om dit leed dragelijk te maken. Hun behoefte in nazorg voedt mijn passie om daarin een stukje rust en inzicht te creëren waardoor de balans in leven en lijf weer ervaren wordt.

Ik besloot mij volledig te gaan richten op het bieden van nazorg aan chronisch zieke patiënten, met speciale aandacht voor de ex-IC-patiënt en hun naasten. In mijn coachpraktijk; Gezondheidszorgcoach bied ik professionele nazorg als Counsellor en geef daarnaast de acht weekse stress reductietraining (MBSR). Daarnaast is vanuit de samenwerking met Idelette Nutma de Balanstraining ontwikkeld. Een training die ex-IC-patiënten die langer dan 9 maanden geleden de intensive care verlaten hebben kunnen volgen.

Voor meer informatie kunt u de website www.gezondheidszorgcoach.nl en www.balanstraining.info bezoeken.

Binnen de FCIC ben ik betrokken bij de werkgroep Nazorg. Eén van de aandachtsgebieden die tijdens de Open Space naar voren is gekomen waar nog veel ontwikkeling en verbetering in te behalen is. De noodzaak van goede nazorg is duidelijk. De start van nazorg op de Intensive Care tot ver na de ziekenhuisopname is in het belang van de IC patiënt en hun naasten. Wat mij persoonlijk aanspreekt binnen de FCIC is het bundelen van krachten, zowel professionals en ervaringsdeskundigen. Ieder vanuit eigen visie, kennis en ervaring gericht op een gezamenlijk doel; de noodzakelijke nazorg optimaliseren, uitbreiden en naar een hoger niveau tillen. Daar wil ik vanuit mijn professie graag een bijdrage aan leveren.

Recentelijk, in februari 2015, zag de Balanstraining het licht, een initiatief van Hanneke Oonk en ondergetekende om ook voor de langere termijn aan ex-IC-patiënten handvatten te bieden.

Zie Folder_Balanstraining_2015.pdf