Grietje Marten-van Stijn, IC verpleegkundige-IC Nazorg Verpleegkundige Radboud UMC Nijmegen

Ik ben Grietje Marten-van Stijn.

Mijn loopbaan binnen de gezondheidszorg begon in 1971 met de opleiding tot  A verpleegkundige in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht. In 1975 solliciteerde ik op een opleidingsplaats tot Intensive Care (IC) verpleegkundige in het Radboud UMC te Nijmegen en werd aangenomen. Al snel werd ik geraakt door de verhalen van ex-IC-patiënten. Toen ik opperde, dat ieder specialisme een polikliniek had, en waarom de IC niet, werd ik aangekeken alsof ik van een andere planeet kwam. De tijd was er klaarblijkelijk nog niet rijp voor. De aandacht ging vooral uit naar innovatie op het gebied van het medisch kunnen. De IC was immers nog maar een jong specialisme. In 1996 waren het vooral de ex patiënten en hun naasten, die aangaven in het leven van alledag nog moeite te hebben met de opname op de IC. De nazorg werd geboren. Sinds die tijd is de IC nazorg mijn aandachtsgebied binnen de Intensive Care.  

Een lang gekoesterde wens, deze groep patiënten en hun naasten meer begeleiding te gaan bieden na ontslag van de Intensive Care ging in vervulling. Een nieuw fenomeen in een wereld vol technologie. Door de media-aandacht, trok het de aandacht van andere ziekenhuizen. Al was het niet zo dat de nazorg elders ook structureel onderdeel werd binnen het zorgproces.

Samen met een intensivist kreeg ik de kans de Polikliniek Intensive Care op te zetten, welke sinds november 2010 operationeel is.

Lees meer Over Grietje en haar werk in het Radboud UMC