Gerard Vélu Blogger en spreker voor FCIC en ervaringsdeskundige

 

‘Bereid je maar voor op het ergste’, dat kreeg mijn vrouw meermalen te horen. In Den Helder, Amsterdam, Alkmaar. ‘Bereid je maar voor.’ Hoe ze dat moest doen, werd er niet bij gezegd. Vanuit mijn ‘bench’ op de IC had ik het idee dat deze boodschap er op Texel toe leidde dat de reserves zich gingen warmlopen. De vrijgezellen op het eiland zagen hun kans schoon. In werkelijkheid waarschuwden diezelfde liefdevolle vrijgezelle mannen mijn vrouw voor het feit dat ‘het ergste’ wel eens in zou kunnen houden dat ik weer gezond en wel thuis zou kunnen komen…. Tja, het is maar hoe je het bekijkt. 

Het lijdend voorwerp ben ik. Gerard Vélu, 70 jaar. Hagenees van oorsprong. Inmiddels 13 jaar wonend op Texel. Schrijver van het boek ‘Team Vélu heeft gewonnen.’ Columnist voor de Texelse Courant. In een vorig leven ambtelijk secretaris Centrale Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad bij de grootste zorginstelling van Nederland. Willens en wetens heb ik het etiketje van ‘ervaringsdeskundige’ opgeplakt gekregen na zeven weken IC-opname. Los van het feit dat ik gruwel van dat woord, zou ik wel andere onderwerpen kunnen bedenken op het gebied van ervaring opdoen. Maar ja, het is niet anders. 

Desondanks zie ik het als mijn taak een bescheiden steentje bij te dragen waar het gaat om de gevolgen van opname op de IC zoveel mogelijk te beperken. Zowel tijdens als na die opname. Via de site van de FCIC zult u dan ook regelmatig een bijdrage van mij mogen verwachten in de hoop op reacties. Hierbij zal de Haagse toon niet ontbreken. Confronterend, doorspekt met typisch Haagse humor volgens de één, vilein volgens de ander. Maar altijd met respect voor die ander. En vertrouwen in mijzelf. 

Team FCIC is enorm dankbaar en blij om Gerard en zijn echtgenote Carrie in onze club te verwelkomen! 

gerard_boek.jpg