Dr. Ferishta Bakhshi-Raiez, Senior onderzoeker stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE).

Ik werk als senior onderzoeker bij de NICE registratie. Deze registratie is in 1996 door een groep intensivisten opgezet om met behulp van een continue en complete registratie van IC opnamen in Nederland,  kwaliteitsproblemen te identificeren en waar nodig gerichte verbetermaatregelen te initiëren. 

Ziekenhuisoverleving is één van de belangrijkste  kwaliteitsindicatoren die wij gebruiken om de kwaliteit van IC-zorg te meten. Echter, we zijn ons zeer bewust van de beperkingen van ziekenhuisoverleving als kwaliteitsindicator. Zo geeft ziekenhuisoverleving geen informatie over de kwaliteit van het overleven. Na ziekenhuisontslag ervaren IC patiënten vaak ernstige en langdurige beperkingen. Dit alles heeft aanzienlijke fysieke, sociale en financiële consequenties voor de patiënt, maar ook voor zijn familie en de maatschappij. Goede (IC) zorg stopt dus niet bij het ontslag uit het ziekenhuis. 

Daarom is de stichting NICE in 2012 gestart met het IC nazorgproject. Doel van dit project was om een (technische) infrastructuur te creëren waarmee de deelnemende IC-afdelingen op een eenvoudige en gestructureerde  wijze de gegevens over het fysiek, psychisch en sociaal functioneren van de IC patiënt konden verzamelen.. Als coördinator van het IC nazorgproject heb ik gemerkt dat het belang van goede nazorg voor de IC-patiënten zowel door de zorgverleners als door de IC-patiënten en hun naasten wordt onderkend. Echter, door het ontbreken van wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit van de IC nazorg zijn er onvoldoende middelen beschikbaar om de IC-patiënten (en hun  naasten) daadwerkelijk op een structurele wijze nazorg aan te bieden 

De FCIC biedt een uitstekend platform om de krachten te bundelen en de IC-nazorg eindelijk goed op de kaart te zetten. Een belangrijke uitdaging is de zorgverzekeraars te overtuigen van het belang van goede IC nazorg. Ik wil me dan ook graag inzetten om samen met andere collegae  te werken aan een gestandaardiseerde opzet voor de IC nazorg met systematische dataverzameling. Dit zal bijdragen aan inzicht in de specifieke hulpvragen van de IC patiënten en hun naasten na het ziekenhuisontslag. Verder zal hierdoor onderzoek naar de effectiviteit van nazorg mogelijk worden en zullen we met de resultaten van dit onderzoek de kwaliteit van zorg en de uitkomsten van de IC patiënten kunnen verbeteren.