Evelien van Hooff IC verpleegkundige VU medisch centrum Volwassen IC

Mijn naam is Evelien van Hooff, IC verpleegkundige sinds 2003. Sinds 2008 ben ik werkzaam in het VU medisch centrum te Amsterdam.

Het viel mij op dat er op de afdeling een grote diversiteit bestond in de begeleiding van kinderen die op bezoek kwamen op de IC, door IC verpleegkundigen. Frequent kwam het voor dat bezoek van kinderen werd ontraden. Ook was er op de IC geen educatief materiaal beschikbaar waarmee de verpleegkundigen een kind konden voorbereiden op een bezoek. Het begeleiden van kinderen op de IC was bovendien geen onderdeel van de IC-opleiding. Kortom, het viel mij op dat verpleegkundigen in de praktijk wel met de begeleiding van kinderen werden  geconfronteerd, maar hier vaak niet in geschoold waren (op enkele verpleegkundigen na die een kinderspecialisatie hadden gedaan).

Naar aanleiding van deze informatie en de observaties in de praktijk, heb ik in 2015 literatuurstudie en onderzoek gedaan in de vorm van een enquête onder de IC verpleegkundigen in VUmc. Op basis van dit onderzoek is er een handleiding met handvatten ontwikkeld die verpleegkundigen op de IC in het VUmc kunnen gebruiken als er kinderen op bezoek komen.

Daarnaast is educatief materiaal ontwikkeld, namelijk een informatieboek https://www.vumc.nl/afdelingen-themas/212542/8113492/WelkomopdIC en een rugzakje met materialen van de IC. Dit materiaal kan gebruikt worden om een kind voor te bereiden op het bezoek.