Dr.Rik Gerritsen, Internist-Intensivist Medisch Centrum Leeuwarden

Rik Gerritsen (1962) is gehuwd, vader van 4 kinderen.

Geneeskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.  Opgeleid tot internist in Leeuwarden en Enschede. Vervolgens aandachtsgebied intensive care gedaan in het Radboud UMC te Nijmegen.

Sinds 1998 als fulltime intensivist werkzaam in het Medisch Centrum Leeuwarden op een gemengde chirurgisch, interne en cardiochirurgische afdeling van 22 bedden. 

Vanaf mijn eerste schreden op de IC was ik al meer geïnteresseerd in de te maken keuzes in de zorg dan in de technische kant van het vak. De vraag of intensive care behandeling voor deze patient (nog) waarde toevoegd speelt in mijn dagelijks medisch handelen een grote rol. Om invulling te geven ben ik eerst als lid en sinds een aantal jaren als voorzitter actief in de commissie ethiek van de NVIC, medeauteur van de richtlijn triage en de richtlijn einde leven behandeling. Daarnaast ben ik vice-voorzitter van de ethics committee van de ESICM. 

Een aantal jaren doe ik onderzoek naar de familietevredenheid bij einde leven behandeling, zowel bij de uitvoering er van als bij de betrokkenheid bij het nemen van beslissingen rond het levenseinde. De bestaande Amerikaanse meetinstrumenten bleken niet te voldoen in de Nederlandse situatie. Daarom ben ik in samenwerking met een Deense onderzoeker begonnen met de ontwikkeling van een Europese vragenlijst om kwaliteit van zorg en met name kwaliteit van einde leven zorg te kunnen meten.

Inmiddels is de validatiefase in Nederland en Denemarken zo goed als afgerond. Er is sinds begin dit jaar gestart met de Europese uitrol doormiddel van validatie pilots in Israël, Duitsland, Noorwegen en Spanje.

Het doel is te komen tot een gevalideerd Europees meetinstrument voor door families beleefde kwaliteit van intensive care en einde leven zorg.