Dr.Marike van der Schaaf Bijzonder Lector Revalidatie in de Acute Zorg en Kerngroeplid FCIC AMC Amsterdam

Ik werk als fysiotherapeut en onderzoeker op de afdeling Revalidatie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam  en als bijzonder lector op de Hogeschool van Amsterdam voor het domein Gezondheid.

Binnen mijn werk doe ik samen met onderzoekers, docenten, studenten en medisch specialisten onderzoek naar de revalidatie van Intensive Care patiënten. Met deze interdisciplinaire aanpak maken we tevens de vertaalslag van de wetenschap naar het werkveld en naar de opleiding van zorgprofessionals . Door structureel (ex)patiënten bij de projecten te betrekken streven we ernaar om de onderzoeken zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte van de IC patiënten.

De FCIC is voor mij de Stichting waarin gedreven vrijwilligers vanuit hun betrokkenheid, ervaring en deskundigheid samen werken aan het verbeteren van de zorg voor (ex)IC patiënten. 

Ik ben lid van de FCIC Kerngroep omdat ik er van ben overtuigd  dat we met elkaar de zorg voor, en daarmee het herstel van patiënten na een opname op de Intensive Care kunnen verbeteren. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er meer aandacht wordt geschonken aan de problemen die patiënten na een IC opname  ondervinden in het dagelijks leven.