Dr Nikk Conneman, Neonatoloog en Senior NIDCAP trainer Sophia Kinder Ziekenhuis Rotterdam Bestuurslid FCIC

De Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) heeft de Richard de Leeuwprijs 2014 toegekend aan neonatoloog Nikk Conneman.

Conneman is de motor achter NIDCAP-zorg, (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) waarbij  de baby en zijn familie, als individuen gezien worden met de eigen capaciteteit om actief deel te zijn van de behandeling. Door observaties van de baby, krijgt de NIDCAP specialist inzicht in de ontwikkeling van de vroeggeboren baby en ziet hij waar de baby in zijn ontwikkelign mee bezig is. Hierin wordt gekeken naar de sterke facetten en waar de baby nog ondersteuning nodig heeft om tot een goede  zelf-regulatie te komen.

Nikk Conneman heeft ruim 2 jaar onderzoek naar hersen ontwikkeling gedaan in Boston, USA aan de Harvard Universiteit in het “Infant and Child Neuro Developmental Laboratory , van Professor Heidelise Als, de ontwikkelaar van de NIDCAP en APIB (Assessment of Preterm Infant Behavior)

Terug in Nederland kwam hij in 2004 bij het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam werken. Vanaf de start is Conneman als directeur en trainer betrokken bij het Sophia NIDCAP Training centrum dat trainingen verzorgd voor professionals, niet alleen in Nederland maar in grote delen van Europa en daarbuiten.

Bijzondere kartrekker

Met veel volharding en tomeloze inzet probeert hij de professionals op de neonatologieafdelingen inzicht te geven in de ontwikkeligns behoeften van de kinderen en hun ouders.

Ten aanzien van ouders en kinderen gaat hij altijd, zonder uitzondering, zeer zorgvuldig en respectvol te werk. Een bijzondere kartrekker die steeds met zijn hart, hoofd en handen werkt, die altijd dichtbij zichzelf blijft, soms ondanks weerstanden vanuit de medische setting.

Familiegericht kijken

Conneman benadrukt keer op keer hoe belangrijk deze vorm van zorg is voor de hersenontwikkeling van het kind, die eigenlijk in alle rust in de baarmoeder plaats had moeten vinden, maar door de vroege geboorte van het kind verstoord is. Daar komen alle vaak pijnlijke handelingen en verstoringen van de slaap van de pasgeborene nog bij, wat schadelijk kan zijn voor de ontwikkeling van de hersenen. Zowel intern als extern kan hij met passie vertellen hoe belangrijk het is familiegericht naar deze kinderen en hun ouders te kijken. Veiligheid en gehechtheid zijn hierbij sleutelwoorden..

Voor al zijn werk en zijn inzet, voor zijn tomeloze enthousiasme en je niet aflatende aandacht voor de allerkleinsten en hun ouders bedankt de VOC hem namens alle ouders van zieke pasgeborenen door hem de Richard de Leeuwprijs 2014 uit te reiken.

 

(www.couveuseouders.nl)