Dr Mark van den Boogaard,Verplegingswetenschapper IC Verpleegkundige Radboud UMC Nijmegen

Van huis uit ben ik IC-verpleegkundige en heb dit werk van 1990-2007 altijd met zeer veel plezier en voldoening gedaan. Nu ben ik werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker op de Intensive Care in het Radboudumc te Nijmegen. Mijn onderzoekslijn richt zich volledig op delirium en in 2012 ben ik gepromoveerd op het gebied van Delirium op de Intensive Care (Detection, Impact, Prediction, Prevention and Biomarkers).

Tegenwoordig richt ik me vooral op delirium predictie en preventie, juist omdat delirium zeer frequent voorkomt bij IC patiënten en bovendien ernstige gevolgen heeft voor de patiënt. Maar ook de impact voor de familie moeten we niet onderschatten.  

Het onderwerp predictie, om zo beter inzicht te krijgen in welke patiënten nu een hoog risico hebben op het ontwikkelen van een delirium om vervolgens juist bij deze patiënten preventieve maatregelen te kunnen nemen. Het kunnen identificeren van hoog-risico patiënten kunnen we tegenwoordig steeds beter, maar welke preventieve maatregelen nu effectief zijn, is nog onbekend. Er is, juist op dit gebied, dus nog veel onderzoek nodig op dit gebied. 

Daarnaast houd ik me ook bezig met andere onderzoeken die gericht zijn op kwaliteit van veiligheid van de patiënten(zorg).

 

Mark is bestuurslid en lid van de programma commissie van Venticare.

 

Mark.vandenBoogaard@radboudumc.nl