Dr Marijke van der Steen, Internist-Intensivist Gelderse Vallei Ede, Kerngroeplid FCIC

Arts Marijke van der Steen werkt als intensivist op de IC van het ziekenhuis Gelderse Vallei. Ze onderstreept het belang van goede nazorg. "Het was altijd: als je van de IC af was, was je blij dat je het had overleefd. Iedereen stond te juichen, en de klapdeuren sloegen achter je dicht. Maar mensen hebben na hun opname op de Intensive Care veel meer problemen dan we altijd hebben gedacht." Ze somt op: concentratie- en geheugenstoornissen, slapeloosheid, nachtmerries, achteruitgang in conditie. Maar ook een posttraumatisch stress syndroom komt bij ongeveer twintig procent van de ex-patiënten voor.

Specialiteiten 

Patiënt Data Management Systeem

Qualtiy Performance Indicators

Multidisciplinaire ICU Nazorg Polikliniek, ICU Revalidatie ( klinisch en na ontslag uit het ziekenhuis )

Delirium op ICU

Wondzorg op ICU