Cécile Frencken,Communicatiedeskundige Eigenaar CommU2 Leeuwarden Ervaringsdeskundige

In ziekenhuizen, en met name op de IC, liggen leven en dood verschrikkelijk dicht bij elkaar. Dat is voor patienten en hun naasten een nieuwe werkelijkheid waar ze mee geconfronteerd worden. De onderlinge communicatie tussen de zorgprofessional en de patiënt/naaste zijn cruciaal om om te kunnen gaan met al die overheersende en allesomvattende gevoelens en emoties. 

Als communicatiedeskundige heb ik mij de afgelopen jaren  ingezet om mijn ervaringen als naaste van een doodzieke medisch specialist te delen. Proberend beide gezichtspunten daarin mee te nemen: de zorgprofessional die alles uit de kast haalt maar die natuurlijk ook gewoon aan het werk is en de patiënt/naaste die ook alles uit de kast haalt om dit te overleven maar daarnaast overstelpt wordt met emoties. Een precaire situatie en moeilijk voor beide partijen. Het vraagt om crisiscommunicatie. Door mijn ervaringen te delen probeer ik begrip te kweken voor beide partijen.     

 

Cécile Frencken