Bo van den Bulcke, Klinisch Psycholoog Universitair Ziekenhuis Gent, België.

Beste allen, 

Mijn naam is Bo Van den Bulcke, ik woon in Gent en werk sinds 2009 op de kritieke diensten van het Universitair ziekenhuis te Gent, België. Ik studeerde af in 2009 als klinisch psycholoog  aan de Genste universiteit. Sinds 2012 heb ik ook de Masteropleiding Management en Beleid van de Gezondheidszorg afgerond. Momenteel ben ik sinds begin dit jaar gestart aan mijn doctoraatsopleiding met als titel: “Moral distress and jobleave in relation to team climate in intensive care units”.

In de voorbije 6 jaar mocht ik getuige zijn van mooie evoluties binnen onze Intensieve Zorgteams.

Zowel het brandwondencentrum, de pediatrische, medische en chirurgische, evenals de cardio chirurgische volwassen intensieve zorgafdelingen bouwden een gezinscontext beleid rond de patiënt uit. We proberen om het gezin mee als ‘professional’ van onze zorgvrager te zien.

Een goed bezoekbeleid en communicatie naar patiënt en naasten, en ook tussen zorgverleners, evenals teamopleidingen zijn speerpunten waarop we inzetten op de afdelingen.

Momenteel werken we aan een Music-study op onze afdeling, maken we gebruik van dagboeken, en een communicatiebord bij de patiënten.

Voor de families van onze overleden patiënten werken we met een nabestaandenbrief, waarbij we de familie uitnodigen 6 weken na overlijden om een afspraak te maken met de zorgverlener waarmee men graag nog contact wil hebben (hetzij arts-intensivist, VPK, psycholoog, sociale dienst).

We starten na de zomer een pilootproject Post-ICU follow-up clinic op. We zouden graag na 50 patiënten gezien te hebben op consultatie, evalueren of we dit op grote schaal kunnen aanbieden aan onze ICU-survivors en naasten.

Graag sluit ik aan bij dit platform om met gelijkgezinden mee te brainstormen over mogelijke toekomstplannen wat betreft nog meer ‘IC-HU’ (Humanizing!).

Met vriendelijke groet,

Bo