Ga naar hoofdinhoud

Inbreng patiënten- en naastenperspectief bij wetenschappelijk onderzoek

Stichting FCIC heeft het patiënten- en naastenperspectief ingebracht in vele wetenschappelijke onderzoeken. Hieronder enkele voorbeelden van studies waarin ervaringsdeskundigen participeren:

Onderzoek naar praktische en psychosociale zorgbehoefte na corona
GGD Hart voor Brabant

De Monitor IC-studie: Meten van gevOlgen vaN InTensieve zORg voor Intensive Care patiënten
Radboudumc

NFU/ZonMW Project: “ Stuurinformatie destilleren op de intensive care”
Radboudumc

De Intensive Care overleven. En dan?
Promotieonderzoek, Hoge School van Amsterdam

ZonMW Euridice-trial: Randomised trial of haloperidol for delirium in critically ill patients
Erasmus MC

ZonMW Project Early high-dose Vitamine C in post-cardiac arrest syndrome
VUMC

RAAK project Samen verder: Familieparticipatie in de basiszorg voor IC-patiënten
Lectoraat Acute Zorg
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

RAAK TOP up kennisclip
Lectoraat Acute Zorg
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

PICS is niet niks
Lectoraat Acute Intensieve Zorg
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

RAAK project Op eigen kracht verder
Lectoraat Revalidatie in de acute zorg
Hogeschool van Amsterdam

Zorginstituut Nederland Transparantie over de kwaliteit van zorg: Psychosociale zorg bij (ingrijpende) somatische aandoeningen
Nederlandse Patiëntenfederatie

ZonMW project UNDERPIN-ICU: The impact of nUrsing DEliRium Preventive lnterventions in the lntensive Care Unit
Radboud MC

Back To Top