Ga naar hoofdinhoud

De projectgroep IC-nazorg van FCIC zet zich in om het nazorgtraject voor de IC-patiënt en diens naasten te helpen ontwikkelen.

De opname op een IC kan een grote, blijvende impact hebben op het leven van de patiënt en naasten. Het kan leiden tot Post Intensive Care Syndroom.

IC-nazorg is daarom belangrijk. Ter herkenning van PICS(F), voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven na de IC-opname. Of voor een zo hoog mogelijke kwaliteit tijdens de laatste levensfase, als overleven niet meer mogelijk blijkt.

Een goed ontwikkeld nazorgtraject voor zowel voormalig IC-patiënten als naasten, bevordert het vroegtijdig signaleren van PICS(F)-gerelateerde klachten. Zodat behandeling of doorverwijzen tijdig gebeurt.

Lees meer over onze visie op IC-nazorg.

Wat kunnen wij voor je doen?

In onze visie begint nazorg al op de IC en de verpleegafdeling, gevolgd door activiteiten na het ontslag uit het ziekenhuis.

De projectgroep IC-nazorg stimuleert daarom:

 • goede overdracht van IC naar verpleegafdeling,
 • kennis over PICS(F) bij professionals in en buiten het ziekenhuis
 • het opzetten van IC-nazorg voor de patiënt en naasten

We maken gebruik van evidence based, consensus based en best practice based kennis over IC-nazorg. De projectgroepleden geven input vanuit ieders deskundigheid. Als voormalig patiënt, professional of wetenschapper.

Dat doen we door:

 • kennis en ervaring te delen
 • ervaringsdeskundigheid  in te brengen, vanuit het perspectief van patiënt en naaste
 • producten samen te stellen en promoten (zoals tools, patiëntenvoorlichting, presentaties)
 • gastcolleges, lezingen en scholing te geven; lees meer over gastcolleges en scholing
 • onderzoek (te ondersteunen of in te participeren)

Heb je vragen over IC-nazorg? Je kan bij ons terecht voor advies. Neem contact op.

Projecten en resultaten

De projectgroep IC-nazorg heeft inmiddels het volgende opgeleverd:

Jaarplan

Jaarverslag

Toolbox IC-nazorg

Stappenplan opzetten nazorgpoli
Leidraad Profiel verpleegkundige Nazorgpoli IC
Vragenlijst werkbezoeken

De projectgroep IC-nazorg

 • Karin Alders-vd Hurk – ervaringsdeskundige/doktersassistente Radboudumc, Nijmegen
 • Trudi Boeter – IC-verpleegkundige/nazorg Erasmus MC, notulist projectgroep nazorg
 • Marian vd Heide – IC-verpleegkundige/nazorg Isala klinieken, Zwolle
 • Helen Hoeboer, IC- verpleegkundige/nazorg, Spaarne Gasthuis locatie Haarlem en Hoofddorp
 • Aly Hovingh – IC-verpleegkundige/nazorg Gelre Ziekenhuis, locatie Apeldoorn/Zutphen
 • Miranda Luijken – ervaringsdeskundige, naaste, Zutphen
 • Aria Lekkerkerker – IC-verpleegkundige/nazorg Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • Hanneke Oonk – IC-verpleegkundige (niet-praktiserend), Registercounsellor RBCZ en ABvC® IC-nazorg professional, gezondheidszorgcoach, Huizen
 • Marike van der Schaaf – fysiotherapeut en onderzoeker afdeling revalidatie Amsterdam umc, locatie AMC, Lector revalidatie in de acute zorg HVA
 • Marjolein Siebel – ervaringsdeskundige, verpleegkundige (niet-praktiserend)
 • Christel van Slobbe – IC-verpleegkundige/nazorg Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis, locatie Elisabeth, Tilburg
 • Marian Verhoeven- IC vpk ontwenning beademing, Radboud mc, eig. praktijk Pluim vj Hart (Heartmath-therp)
 • Ed van Mackelenberg, IC- verpleegkundige/ nazorg en medewerker Monitor-ic, Radboudumc, Nijmegen
 • Meike Prins, Verpleegkundig Specialist Intensive Care Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg, voorzitter projectgroep nazorg
Back To Top