Samenwerking met patiëntenorganisaties

Een groot aantal patiëntenorganisaties heeft veel (voormalig) IC-patiënten onder hun leden. Daarom werkt stichting FCIC graag met deze organisaties samen.

Bijvoorbeeld om onze kennis en ervaring over de langetermijngevolgen van een kritieke ziekte, ernstig ongeval en IC-opname te delen. Ook bij patiëntenorganisaties blijkt het Post Intensive Care Syndroom en wat je eraan kunt doen nog onvoldoende bekend.

Bovendien werken we graag samen om ook voor hun achterban van (voormalig) IC-patiënten en naasten erkenning te krijgen in de gezondheidszorg en maatschappij. Onder andere door de juiste nazorg voor deze ziekste en duurste patiënten in ons land te helpen inrichten.

Aspirant lid Nederlandse Patiëntenfederatie

Om de samenwerking met patiëntenorganisaties te versterken, is stichting FCIC (aspirant) lid van de Nederlandse Patiëntenfederatie.

Wat kunnen we voor je doen?

  • Samenwerking om de impact van een IC-opname voor de achterban te verminderen
  • Voorlichting over het Post Intensive Care Syndroom en de aanpak ervan

De projectgroep patiëntenorganisaties

  • Lilian Vloet –  voorzitter, lector Acute Zorg Hogeschool Arnhem Nijmegen
  • Peter Westerduin  – secretaris, ventilation practitionar, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Goes
  • Joeri Sprokholt – penningmeester, ervaringsdeskundige
  • Anne Rutten – algemeen bestuurslid, internist-intensivist Elisabeth -Tweesteden Ziekenhuis
  • Marianne Brackel – voorzitter IC Connect, algemeen bestuurslid FCIC, ervaringsdeskundige

Geïnteresseerd om samen te werken?

Wil je weten wat stichting FCIC voor jouw patiëntenorganisatie kan betekenen? Of wil je praten over samenwerking? Neem dan contact met ons op.

Back To Top