Vanaf augustus 2020 gaat op de afdeling revalidatie van het Amsterdam UMC, locatie AMC een onderzoek van start naar het fysieke herstel van mensen na een intensive care (IC) opname.

Het is bekend dat een deel van de mensen die op een IC is behandeld langdurig klachten houdt van spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid. Om de revalidatiebehandeling optimaal te kunnen laten aansluiten bij de behoefte en mogelijkheden van mensen na een IC opname, willen we met dit onderzoek inzicht krijgen in het fysiek functioneren.

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar proefpersonen.

Wat wordt er van u verwacht als u meedoet aan het onderzoek?

Als u meedoet dan worden er verschillende fysieke testen uitgevoerd waaronder een maximale inspanningstest op een hometrainer, metingen van de spierkracht, en een looptest. Daarnaast wordt u gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen en gedurende een week uw activiteiten.

Het onderzoek bestaat uit 2 bezoeken (á 4 uur per bezoek), en dit vindt plaats op de afdeling revalidatie van het Amsterdam UMC, locatie AMC.

Voor uw bezoek aan het AMC ontvangt u een reiskostenvergoeding van € 0.19 per kilometer of aangetoonde kosten met openbaarvervoer.

Wie kunnen zich aanmelden?

U kunt zich aanmelden als u:

  • ouder dan 18 jaar bent en,
  • in de afgelopen 5 jaar minimaal 24 uur op de IC opgenomen geweest bent en,
  • geen aandoening van neurologische aard heeft.

Mocht u geïnteresseerd zijn of nog vragen hebben over dit onderzoek dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail (b.stocker@amsterdamumc.nl) of telefonisch (0621155951).

Wij kijken ernaar uit om u te ontvangen en samen met u de toekomst van het herstel na een IC opname te optimaliseren.

Met vriendelijke groet,

Bastian Stocker, MSc, onderzoeker afdeling revalidatie, Amsterdam UMC, locatie AMC

Dr. Marike van der Schaaf, hoofdonderzoeker afdeling Revalidatie, Amsterdam UMC, locatie AMC