Wij willen Post-IC van harte feliciteren met hun plaats in de finale voor de Zorginnovatie publieksprijs!

Post-IC heeft een dagboekapp ontwikkeld voor IC patiënten. In de app kan een dagboek worden bijgehouden door de IC patiënt, familieleden en verpleegkundigen, om zo het verwerken van de opname periode makkelijker te maken. Meer informatie vind je op www.post-ic.nl.

Veel succes in de finale!