Nederlandse IC’s willen samen de kwaliteit van zorg voor ernstig zieke patiënten verbeteren door grote hoeveelheden routinematig vastgelegde data te delen en te analyseren. Afgelopen jaar is stichting ICUdata opgericht met als doel de landelijke samenwerking te faciliteren en een ‘Dutch ICU Data Warehouse’ te realiseren.

Ben je nieuwsgierig naar de meerwaarde van dit initiatief? Op maandag 3 april 2023, van 16.00 tot 17.30u, organiseert ICUdata een online webinar vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Met onder meer bijdragen vanuit ICUdata, NVIC, Zorgverzekeraars Nederland en het Erasmus MC. De sprekers gaan in op het hoe en waarom en geven een update over de huidige stand van zaken. Ook is er uitgebreid ruimte voor kijkers om vragen te stellen.

Zet het webinar dus alvast in je agenda. Meer informatie over het programma en de praktische zaken volgt binnenkort.

Kijk op www.icudata.nl voor meer informatie over dit initiatief.