Als patiënten op de Intensive care worden opgenomen vanwege het coronavirus/Covid-19 is er vaak sprake van ARDS,  longontsteking of sepsis. Hier vindt u informatie over de verschillende IC-behandelingen die mogelijk nodig zijn.

Voor specifieke vragen over uw persoonlijke situatie verwijzen we u naar uw huisarts of behandeld arts in het ziekenhuis.

Voor de algemene adviezen over het coronavirus/Covid-19 verwijzen we naar de website van het RIVM en naar Coronavirus COVID-19

Houd de agenda in de gaten of de geplande IC-Cafe’s wel doorgaan. Veel IC Cafe’s worden momenteel afgezegd.

We wensen alle patiënten die op de Intensive Care behandeld worden, hun naasten en alle professionals die hen behandelen veel sterkte toe.