Instructie kaart

Het is erg belangrijk dat de communicatie (hulp)middelen die ingezet worden goed aansluiten bij de motorische en cognitieve mogelijkheden van de IC-patiënt. De Instructiekaart laat zien welke communicatie (hulp)middelen geschikt zijn voor welk IC-patiënt. Download de kaart en gebruik deze als keuzehulpmiddel.

Welke communicatie (hulp)middelen zijn er voor IC en voor welke patiënt zijn ze geschikt?

We hebben geïnventariseerd wat er beschikbaar is aan communicatiemiddelen voor niet-sprekende IC-patiënten. Met deze Instructiekaart willen we een kort overzicht geven van welke (hulp) middelen geschikt zijn en voor welke patiëntengroep. De instructiekaart kan gebruikt worden om een keuze te maken van wat je bij de patiënt gaat inzetten om de communicatie te ondersteunen.

We maken hierbij gebruik van een indeling in 4 patiëntengroepen (met dank aan UMC Radboud).

Patiënten worden ingedeeld op basis van begrip van gesproken en geschreven taal en motoriek (met name handfunctie). In welke groep een patiënt valt kan wisselen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand in de categorie “begrip goed, motoriek voldoende” valt op goede momenten, maar dat deze patiënt bij vermoeidheid of na een medische ingreep weer een tijdje functioneert op niveau “begrip goed, motoriek erg beperkt”.

We hopen dat deze indeling het voor de verpleging en logopedie makkelijker maakt om in te schatten wat er voor een patiënt uitgeprobeerd en ingezet kan worden.

Daarnaast hopen we dat duidelijker wordt hoe je een hulpmiddel inzet bij een bepaalde patiënt. Bijvoorbeeld: de communicatie app Second Voice kan ingezet worden voor patiënten met goed begrip en redelijke motoriek: zij zullen kunnen typen en plaatjes kunnen aanklikken. De app kan ook worden ingezet bij patiënten beperkt begrip van geschreven en gesproken taal en redelijke motoriek. Zij zullen niet goed kunnen typen, maar wel plaatjes kunnen aanklikken.

Let opAls je met een patiënt gaat communiceren, check eerst of de patiënt een gehoorapparaat of bril nodig heeft. Als de patiënt een varifocus bril heeft, probeer dan uit wat de beste stand van de bril en het communicatiemiddel is, zodat de patiënt het goed kan zien.