Gebruik communicatie apps

Hoe leer je een IC-patiënt werken met een communicatie-app?

Plaatjes leren gebruiken, bij een patiënt met redelijke handfunctie

  • Stap 1: Aanbieden per pagina: de verpleegkundige opent een pagina. Hij benoemt de belangrijkste plaatjes en wijst ze aan. De patiënt klikt het juiste plaatje aan, of knikt als de verpleegkundige het juiste plaatje benoemt.
  • Stap 2: Keuze menu met patiënt bekijken en samen een pagina uitkiezen. Zo nodig de plaatjes op de pagina benoemen en aanwijzen om patiënt te helpen
  • Stap 3: Patiënt kan met hulp de juiste pagina kiezen en op die pagina zelfstandig plaatjes kiezen
  • Stap 4: Patiënt kan zelfstandig de juiste plaatjes vinden in de app

Sommige IC-patiënten zullen niet verder komen dan stap 1, maar als je ze de juiste pagina aanbiedt, dan kunnen ze toch aangeven waar ze last van hebben, wat ze willen hebben of de vraag beantwoorden hoe ze zich voelen.

Gebruik van typen in de Second VoICe app:

  • Stap 1: verpleegkundige opent het typegedeelte, laat zien dat het toetsenbord verschijnt als je op de typebalk klikt en de patiënt typt een woord/zin en laat die uitspreken
  • Stap 2: Patiënt kan zelfstandig het typegedeelte vinden en leert zelf wisselen van plaatjes naar typen.

Ook hier geldt dat sommige IC-patiënten niet verder zullen komen dan stap 1 en dat je het typegedeelte dan steeds voor ze klaar moet zetten, zodat ze kunnen communiceren.

NB Zowel het communiceren met plaatjes als het typen aanbieden en uitproberen! Typen is erg handig als de patiënt zelf iets wil vertellen. Patiënten willen vooral typen. Niet alles wat een patiënt wil zeggen staat op de plaatjes en typen is vaak sneller en makkelijker dan een plaatje zoeken.

De plaatjes zijn een snelle oplossing als jij, of het bezoek, iets aan de patiënt wil vragen, omdat de patiënt dan in 2 klikken kan antwoorden. Daarnaast kunnen de plaatjes gebruikt worden als het typen voor de patiënt te vermoeiend wordt. In ruglig typen is sowieso vermoeiend, omdat de patiënt daarbij steeds tegen de zwaartekracht in beweegt.

Plaatjes gebruiken als de handfunctie van de patiënt te slecht is om zelf de app te bedienen:

*Passief gebruik:

De verpleegkundige wijst de plaatjes en categorieën aan en de patiënt bevestigde met ja-knikken bij het goede plaatje.

Opbouw aanwijzen:

  • Stap 1: de verpleegkundige noemt alle plaatjes op van een pagina, van links naar rechts en boven naar onder en wijst naar elk plaatje, tot de patiënt bevestigd met “ja”.
  • Stap 2: de verpleegkundige wijst per rij (van boven naar beneden): “Staat het in deze rij?” De patiënt bevestigd bij de juiste rij, waarna de plaatjes in die rij worden aangewezen. Deze methode is sneller, maar vraagt meer visueel overzicht van patiënten.

N.B. Het toetsenbord kun je gebruiken als letterkaart, per rij aanwijzen