Onder leiding van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten zijn op basis van expert opinion door vertegenwoordigers van wetenschappelijke verenigingen, beroepsgroepen, FCIC en IC Connect de nazorgtrajecten voor IC-patiënten met COVID-19 beschreven. Het Standpunt beschrijft: COVID-19 en het Post Intensive Care Syndroom (PICS) bij patiënt en naasten; Informatieoverdracht bij ontslag van de IC; Ontslag uit het ziekenhuis en mogelijke revalidatietrajecten; Follow-up van patiënten na ontslag uit het ziekenhuis; Mogelijke interventies voor patiënten met PICS; Informatie aan patiënten en naasten.