Rob Koops

Dagvoorzitter

Spreker(s):
Rob Koops

Organisatie:
https://robkoops.com/

Bio:
Rob luistert, inspireert en relativeert. Hij stelt de juiste vragen. Soepel en energiek. Een goede mix van inhoud, enthousiasme en humor. Zo zorgt hij voor verbinding in de zaal. Rob heeft in de afgelopen jaren met veel plezier diverse bijeenkomsten van FCIC voorgezeten.

Lucien

Keynote

We weten het allemaal, de zorgvraag stijgt en het aantal professionals in de zorg daalt. Deze uitdaging is ook zichtbaar in de acute zorg. De medische behandeling wordt steeds meer geavanceerd en hoogtechnologisch, tegelijkertijd kan passende zorg waarde toevoegen voor IC-patiënten en naasten. Dit vraagt in alle opzichten veel van IC-professionals. Aan welke trends kunnen wij zelf iets doen? Welke (digitale – technologische) verandering is noodzakelijk en wie is aan zet? Hoe ziet de acute zorg eruit in het komende decennium 2030-2040? Lucien blikt vooruit en adviseert zinvolle strategieën voor optimale IC-zorg; van goed naar geweldig.  

Bio:
Lucien Engelen is CEO van Transform Health. Hij is zorginnovatie-strateeg voor onder andere het Center for the Edge Deloitte (wereldwijd), Vodafone Centers for Health (Europa), Laurentius Medical Center (Roermond), HIMSS (Chicago, USA) en Faculty Singularity University Exponential Medicine (Silicon Valley, USA). Lucien werkt op het snijvlak van innovatie en strategie en adviseert besturen, overheden, bedrijven en professionals. Zijn advies richt zich op het initiëren van verandering en de duiding van wat daarvoor nodig is. De Acute Zorg kent hij als voormalig directeur van Acute Zorgregio Oost. 

Lucien neemt je mee in zijn visie op innovaties en de betekenis hiervan voor de acute zorg.  

Keynote

Het gebruik van AI in de zorg is niet meer weg te denken. Dat heeft veel voordelen, zoals het combineren van grote hoeveelheid aan data die we op de IC continue monitoren, om vervolgens nieuwe voorspelmodellen te ontwikkelen. Gaat dit jou helpen als IC-professional? Wat kun je ermee? Welk effect heeft op jouw werkplezier? Er zijn ook nadelen, zoals een digitale kloof en mogelijke privacy issues. Wat moet je kunnen als IC-professional? Hoe geeft de patiënt toestemming voor het gebruik van gezondheidsdata? AI heeft een grote potentie, ook in IC-zorg. Jessica vertelt welke stappen nodig zijn voor een succesvolle implementatie; van goed naar geweldig. 

Bio:
Jessica Workum is intensivist en klinisch farmacoloog in het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Jessica ademt Artifical Intelligence AI: ze is opgeleid als biomedisch ingenieur en promoveert op het gebied van AI op de IC. Binnen het ETZ is zij medeverantwoordelijk voor de visie en strategie van AI in het ziekenhuis en de implementatie van digitale taalmodellen (LLM’s zoals ChatGPT) in het elektronisch patiëntendossier. Daarnaast heeft zij gewerkt als medisch AI specialist bij Pacmed, een softwarebedrijf dat AI oplossingen maakt voor de IC en waar zij meewerkt aan toekomstige productontwikkeling.  

Jessica neemt je mee in de potentie van AI voor de zorg en de stappen naar succesvolle implementatie. 

A1 – IC café, hoe doe jij dat?

We bespreken wat je wilt weten over een IC café. Wat is een IC café, hoe doe je dat nou? Wat werkt wel en wat werkt niet. Als je nog nooit een IC café hebt georganiseerd leer je hier hoe je met weinig middelen toch dat zelf kan gaan doen. Doe je het al zelf, geven we je tips en tricks. Je hoort van anderen hoe zij het doen en we willen ook graag weten wat werkt bij jullie.

Spreker(s):

 • Anne Rutten | Intensivist | Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
 • Toine Klarenbeek | IC Verpleegkundige/klinisch epidemioloog | Maxima MC Eindhoven
Foto: Jiri Büller

B1 – Nazorgpoli: richtlijn versus realiteit

In deze sessie bespreken we hoe we in Nederland onze IC nazorgpoli’s hebben ingericht. Allemaal doen we het net een beetje anders. Doet de verpleegkundige het, de intensivist, de fysiotherapeut of iemand anders uit het reva- team? Hoe zijn de ervaringen? Wanneer en hoe vaak is er een poli consult? Wat doen we met de patiënten die we niet bereiken? En met de no shows? Er is nu een landelijke richtlijn ‘IC nazorg’, maar lukt het om de wensen die daar geformuleerd staan te behalen? Waar lopen we tegen aan? Er zijn veel vragen die we met elkaar bespreken. Het maakt niet uit of je juist ervaren bent in nazorg of zoekend hoe je een poli moet inrichten: alle ervaringen zijn leerzaam!

Spreker(s):

 • Susanne van Santen | nazorg intensivist | Maastricht UMC+
 • Mirjam van der Veer | IC (nazorg) verpleegkundige | Erasmus MC Rotterdam
 • Christel van Slobbe | IC/ Nazorgpoliverpleegkundige | Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
 • José Schroe | Verpleegkundige | Zuyderland Medisch Centrum

C1 – De verpleegkundige rol in een MDO

Spreker(s):

 • Ivon Hogendoorn | IC verpleegkundige | UMC Utrecht

D1 – Out of the box revalideren op de IC

Hoe kunnen wij het verblijf op de IC aangenamer maken? Creatieve ideeën genoeg. Laat deze sessie een inspiratie zijn hoe we patiënten kunnen mobiliseren en activeren op een speelse manier. Marleen en Inge hebben veel ervaring met het inzetten van interactieve games of VR. Lynn leert ons wat een ergotherapeut kan toevoegen aan het teamwork en de vroege herstelfase op de IC. Out of the box revalideren: zo ingewikkeld hoeft het niet te zijn!

Spreker(s):

 • Frederike Zwiers | Researchcoördinator | UMCG
 • Marleen Flim | Verplegingswetenschapper | Gelre Ziekenhuizen
 • Lynn Mustard | Ergotherapeut | Amsterdam UMC (AMC)
 • Ingrid van Iperen | Fysiotherapeut-epidemioloog | Gelre Ziekenhuizen

E1 – Hoe kun je naasten van IC-patiënten bij de zorg betrekken?

Het betrekken van naasten bij IC-zorg omvat passieve vormen zoals aanwezigheid bij de patiënt, zorg en ondersteuning naar behoefte, en communicatie. Ook zijn er actieve vormen zoals gezamenlijke besluitvorming en familieparticipatie, alle gericht op het welzijn van patiënt en naasten. Het betrekken van naasten helpt hen omgaan met de stress van een IC-opname en verbetert de relatie met zorgverleners. Onderzoek focust voornamelijk op passieve betrokkenheid, maar recent is er meer aandacht voor actieve familieparticipatie. Veel IC-patiënten ondergaan een revalidatietraject, waarbij nauwe betrokkenheid van naasten tijdens het zorgproces hun rol kan versterken en vereenvoudigen.

Spreker(s):

 • Boukje Dijkstra | Lector Acute Intensieve Zorg | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
 • Lilian Vloet | IC-verpleegkundige | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

F1 – Passende zorg

Spreker(s):

 • Marieke Zegers | Associate Professor/Research Group leider “Passende IC-zorg” | Radboud MC Nijmegen
 • Lucy Porter | hD Candidate Intensive Care | Radboud MC Nijmegen

A2 – Hoe bereik ik ethische diepgang in een moreelberaad?

In deze sessie bespreken de ervaring van moreel verdriet. Soms moeten we keuzes maken die weliswaar moreel juist zijn, maar die ons desondanks een gevoel van spijt, wroeging, of verdriet bezorgen. Waarom is het belangrijk aandacht te besteden aan deze ervaringen en hoe kunnen we hiermee omgaan?

Spreker(s):

 • Dr. Roos Slegers | Filosoof | Tilburg University
Foto: Jiri Büller

B2 – Nazorgpoli: richtlijn versus realiteit

In deze sessie bespreken we hoe we in Nederland onze IC nazorgpoli’s hebben ingericht. Allemaal doen we het net een beetje anders. Doet de verpleegkundige het, de intensivist, de fysiotherapeut of iemand anders uit het reva- team? Hoe zijn de ervaringen? Wanneer en hoe vaak is er een poli consult? Wat doen we met de patiënten die we niet bereiken? En met de no shows? Er is nu een landelijke richtlijn ‘IC nazorg’, maar lukt het om de wensen die daar geformuleerd staan te behalen? Waar lopen we tegen aan? Er zijn veel vragen die we met elkaar bespreken. Het maakt niet uit of je juist ervaren bent in nazorg of zoekend hoe je een poli moet inrichten: alle ervaringen zijn leerzaam!

Spreker(s):

 • Susanne van Santen | nazorg intensivist | Maastricht UMC+
 • Mirjam van der Veer | IC (nazorg) verpleegkundige | Erasmus MC Rotterdam
 • Christel van Slobbe | IC/ Nazorgpoliverpleegkundige | Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
 • José Schroe | Verpleegkundige | Zuyderland Medisch Centrum

C2 – Wat kan je als bestuurder doen voor teams in acute en kritieke zorg?

Spreker(s):

 • Iwan van der Horst | Afdelingshoofd IC | Maastricht UMC+

D2 – Out of the box revalideren op de IC

Hoe kunnen wij het verblijf op de IC aangenamer maken? Creatieve ideeën genoeg. Laat deze sessie een inspiratie zijn hoe we patiënten kunnen mobiliseren en activeren op een speelse manier. Marleen en Inge hebben veel ervaring met het inzetten van interactieve games of VR. Lynn leert ons wat een ergotherapeut kan toevoegen aan het teamwork en de vroege herstelfase op de IC. Out of the box revalideren: zo ingewikkeld hoeft het niet te zijn!

Spreker(s):

 • Frederike Zwiers | Researchcoördinator | UMCG
 • Marleen Flim | Verplegingswetenschapper | Gelre Ziekenhuizen
 • Lynn Mustard | Ergotherapeut | Amsterdam UMC (AMC)
 • Ingrid van Iperen | Fysiotherapeut-epidemioloog | Gelre Ziekenhuizen

E2 – Hoe kun je naasten van IC-patiënten bij de zorg betrekken?


Het betrekken van naasten bij IC-zorg omvat passieve vormen zoals aanwezigheid bij de patiënt, zorg en ondersteuning naar behoefte, en communicatie. Ook zijn er actieve vormen zoals gezamenlijke besluitvorming en familieparticipatie, alle gericht op het welzijn van patiënt en naasten. Het betrekken van naasten helpt hen omgaan met de stress van een IC-opname en verbetert de relatie met zorgverleners. Onderzoek focust voornamelijk op passieve betrokkenheid, maar recent is er meer aandacht voor actieve familieparticipatie. Veel IC-patiënten ondergaan een revalidatietraject, waarbij nauwe betrokkenheid van naasten tijdens het zorgproces hun rol kan versterken en vereenvoudigen.

Spreker(s):

 • Boukje Dijkstra | Lector Acute Intensieve Zorg | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
 • Lilian Vloet | IC-verpleegkundige | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

F2 – Passende zorg

Spreker(s):

 • Marieke Zegers | Associate Professor/Research Group leider “Passende IC-zorg” | Radboud MC Nijmegen
 • Lucy Porter | hD Candidate Intensive Care | Radboud MC Nijmegen
Rob Koops

Dagvoorzitter

Spreker(s):
Rob Koops

Keynote

Patiënten die na een opname de intensive care (IC) verlaten ervaren te weinig continuïteit van zorg en dat geldt ook voor hun naasten. Voor zorgprofessionals is het een uitdaging om de continuïteit van zorg tijdens deze transities te waarborgen. Er valt dus nog veel te verbeteren aan de zorg rondom dergelijke transities.  

Bij overplaatsing naar de verpleegafdeling missen voormalig IC-patiënten een aanspreekpunt, iemand om op terug te kunnen vallen. Onderzoek heeft aangetoond dat laagdrempelige samenwerking tussen de IC- en andere verpleegkundigen een meerwaarde heeft. Het coachen en delen van kennis draagt bij aan de continuïteit en het verder verbeteren van zorg(processen). Een andere belangrijke uitkomst van het onderzoek is de meerwaarde van telefonische nazorg door IC-verpleegkundigen. Door de inzet van deze vorm van e-health worden patiënten en hun naasten beter begeleid in de overgang naar de thuissituatie.

Bio:
Sabine op ’t Hoog is opgeleid als IC-verpleegkundige en verpleegkundig specialist. Zij is werkzaam in het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Zij verbeterde de transitiezorg voor patiënten en hun familie en promoveerde op het ontwikkelen en implementeren van een verpleegkundige outreach service,  gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en best practices van Australische voorbeelden. Sinds 2019 is ze bestuurslid van de verpleegkundige staf en het bestuur van verpleegkundig specialisten in het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis. In 2021 richtte zij zich meer op palliatieve zorg en advance care planning en in 2022 startte zij als manager voor het programma verpleegkundige professionele ontwikkeling en duurzame zorg. Ook zette zij  een landelijk netwerk op voor verpleegkundig specialisten voor intensive care.  

Sabine neemt je mee in  de het verbeteren  van de continuïteit van zorg voor IC verpleegkundigen.  

Keynote

Verandering begint met intrinsiek gemotiveerde individuen die opstaan en een zichtbaar statement maken, omdat zij een situatie blijvend willen veranderen. Anne Marie roept zorgmedewerkers dan ook op, om samen als één sociale beweging op te treden en innovatie binnen de eigen werkomgeving op te pakken. “Echte transformatie in de zorg kan niet zonder samenwerking en een radicale beweging van zorgprofessionals, die anders en gedurfd gewoon aan de slag gaan”. Persoonlijk leiderschap maakt het verschil en dat vraagt om rebelse acties, zodat we ook in de toekomst kwalitatief goede IC-zorg kunnen blijven geven. 

Bio:
Prof. Dr. Anne Marie Weggelaar is opgeleid als verpleegkundige en heeft een master Verzorging & Beleid en een master Advanced Change Methodology. Van 2009 tot 2023 was zij parttime in dienst bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2022 is zij bijzonder hoogleraar Innovatie en Transformatie in de Zorg aan de Tilburg University.  Haar onderzoek richt zich op zowel organisatorische, technologische als sociale innovaties. Anne Marie neemt je mee in vernieuwing en transformaties van zorg met technologische aanpassingen in de verpleegkundige zorgpraktijk.