Nieuw: folder voor huisartsen en praktijkondersteuners

We merken dat het Post Intensive Care Syndroom (PICS) bij de eerstelijnszorg nog vrijwel onbekend is. PICS wordt daardoor onvoldoende herkend bij de patiënt of diens naasten (PICS-familie), met als gevolg dat de juiste behandeling en of doorverwijzing niet plaats vindt. Veel voormalige IC-patiënten en naasten moeten hierdoor zelf zoeken naar de juiste hulp. Juist de huisarts kan een centrale rol spelen in de herkenning van symptomen, behandeling en eventuele verwijzing. Hij/zij kan daarmee bijdragen aan het herstel van voormalig IC-patiënten en hun naasten.

De projectgroep nazorg heeft een folder gemaakt voor de huisarts en praktijkondersteuner met informatie over de symptomen van PICS, PICS-F en de rol van de huisarts tijdens en na de IC-periode.

De komende tijd willen we de folder zoveel mogelijk verspreiden. De werkgroep nazorg verspreidt de folder in digitale vorm naar alle IC-afdelingen in Nederland, met de vraag of zij deze willen versturen samen met de ontslagbrief van de patiënt.

De folder is vanaf heden te bestellen
Helpt u mee om de kennis over PICS te vergroten door de folder te bestellen voor de huisartsenpraktijken in uw eigen regio?

Back To Top